Нова дума

Без апостил на документите за гражданско състояние

zoom Без апостил на документите за гражданско състояние

7 март 2019

От 16 февруари в ЕС отпаднах официалните заверки на документи, представяни пред властите на друга държава членка, съобщи Европейската комисия.

Съгласно новите правила, въвеждани с Регламента за официалните документи, от гражданите няма повече да се изисква да предоставят превод от заклет преводач на част от официалните си документи и да заверяват подписа му при нотариус, както и да търсят апостил за автентичност на оригинала.

Става дума за документи за гражданско състояние като свидетелство за раждане, име, смърт, брак, семейно положение, развод, регистрирано партньорство, произход, осиновяване, местоживеене, националност и съдимост.

Тези документи, издадени в родната страна, трябва да се признават за автентични от властите на коя да е друга от ЕС, без превод от заклет преводач, нотариална заверка или апостил.

Освен това се въвеждат и многоезични стандартни удостоверения, които могат да се поискат от властите, издаващи свидетелствата за улеснение на превода. Те могат да се издават за раждане, смърт, брак, регистрирано партньорство, постоянен адрес и съдимост. Те са алтернативи на познатите вече уверения. Техни образци могат да се видят на интернет страницата на европейския портал за електронно правосъдие, който има и българска езикова версия.

Тези документи изглеждат по един и същи начин на всички езици, ще помогне за тяхното разчитане, независимо от страната, от която са издадени.

Съответните власти, пред които документът се представя, обаче могат да поискат писмен превод. Той може да се направи и от собственика, тъй като няма нужда да бъде заверяван.

За да се избегнат измамите, е предвидено получаващият орган да се свързва с издаващия го за проверка чрез специална електронна платформа, която трябва да работи в държавните и общински институции.

Според новите правила за официалните документи в ЕС властите могат да проверяват по собствените си процедури и достоверността на съдържанието на представения документ. От приносителя може да се поиска предоставянето на допълнителна информация или документи, доказващи написаното в уверение за гражданско състояние.

Сподели в:  facebook twitter google+
Коментирай

Коментари: