Нова дума

Какви обезщетения можем да получим при отменен или закъснял полет

Какви обезщетения можем да получим при отменен или закъснял полет

21 август 2015

Между 250 и 600 евро обезщетение може да получи всеки гражданин, ако полетът му е отменен или е закъснял с повече от 3 часа. Това е указано в Регламент (EО) № 261/2004 на Европейския парламент и на Съвета от 11 февруари 2004 г. относно създаване на общи правила за обезщетяване и помощ на пътниците при отказан достъп на борда и отмяна или голямо закъснение на полети. Имайте предвид, че според документа няма значение дали авиокомпанията е нискотарифна или не, важно е да е регистрирана в ЕС.

Регламентът се прилага за пътници, заминаващи от летище, намиращо се на територията на държава-членка, към която се прилага Договорът за ЕО, както и за пътници, заминаващи от летище, намиращо се в трета страна, до летище на територията на държава-членка, към която се прилага Договорът за ЕО, при условие че пътниците имат потвърдена резервация за съответния полет и освен в случая с отмяната, се представят на гишето за регистрация в предварително посочения час или ако не е посочен час, не по-късно от 45 минути преди обявения час на излитане.

С този регламент  се признават правата на пътниците в следните случаи:

- при отказан достъп на борда против тяхната воля;

- при отмяна на полета;

- при закъснение на полета.

Той обаче не се прилага за пътници, пътуващи безплатно или при намалена тарифа, която не се предлага директно или индиректно на всички клиенти.

Отказан достъп на борда

Когато опериращ въздушен превозвач по разумни причини има вероятност да откаже достъп на борда за даден полет, той първо следва да апелира към доброволци да се откажат от своите резервации в замяна на някои компенсации. Ако броят на тези доброволци е недостатъчен, за да се позволи достъп на борда, въздушният превозвач може да откаже достъп на борда на пътниците против тяхната воля, като ги компенсира.

Въздушните превозвачи дават приоритет на превозването на лица с намалена подвижност и на всички придружаващи ги лица.

В случай на отменен полет или на отказан достъп на борда за даден полет, засегнатите пътници имат право на:

• възстановяване на пълната стойност на цената на билета в срок до седем дни или на обратен полет до първоначалния пункт на излитане; на премаршрутиране до техния краен пункт;

• грижа (храни и освежаващи напитки, настаняване в хотел, превоз между летището и мястото за настаняване, две безплатни телефонни обаждания или да изпратят две телекс или факс съобщения, или две електронни съобщения).

• обезщетение, възлизащо на: 250 евро при полети до 1500 км; 400 евро при полети над 1500 км в рамките на ЕС; до 600 евро при полети, неспадащи в посочените категории.

Закъснения

Регламентът въвежда тристепенна система:

- големи закъснения (два или повече часа в зависимост от разстоянието на полета) — във всички случаи на пътниците се предлагат храна и освежаващи напитки, както и две безплатни телефонни обаждания, две телекс или факс съобщения, или две електронни съобщения;

- часът на излитане е предвиден за следващия ден — на пътниците се предлага настаняване в хотел, превоз до мястото на настаняване и обратно до летището;

- закъснението е минимум 5 часа — пътниците могат да избират между възстановяване на пълната стойност на билета заедно със, ако е уместно, обратен полет до първоначалния пункт на излитане.

Настаняване на място в по-висока/по-ниска класа

Ако въздушен превозвач настани пътник на място в салон с по-ниска класа от тази, за която е купен билетът, той в рамките на седем дни възстановява на пътника:

•30 % от цената на билета за всички полети до 1500 километра;

•50 % от цената на билета за всички полети на територията на Общността за над 1500 километра, освен полети между европейската територия и френските отвъдморски департаменти, и за всички други полети между 1500 и 3500 километра;

•75 % от цената на билета за всички полети, непопадащи в по-горните условия, включително полети между европейската територия на държавите-членки и френските отвъдморски департаменти.

Какви са останалите ни правата като пътници с въздушен транспорт, в кои случаи авиокомпанията трябва да ни компенсира и как да поискаме обезщетението? Предлагаме ви отговорите на тези въпроси, публикувани в портала на ЕС "Вашата Европа".

Първо, не може да изискват от вас да заплатите по-висока цена за билет заради националността ви или мястото, от което купувате билета.

Второ, имате права и в случай, че нещо се обърка. Те се отнасят до закъснения, отменени полети и дублиране на места, поради които не можете да се качите на борда на самолета и важат, ако:

- отпътувате от което и да е летище в ЕС, или

- пристигате в ЕС с превозвач, регистриран в Съюза или в Исландия, Норвегия или Швейцария.

Ако ви е отказано качване на борда, вашият полет е отменен или има дублиране на места, имате право на: превоз до вашата крайна дестинация чрез използването на сравним алтернативен транспорт или на възстановяване на парите за билета и, когато е уместно, безплатно връщане до вашето първоначално място на заминаване.

Ако полетът ви има закъснение от 5 часа или повече, също имате право да ви възстановят платената за билета сума, но ако изберете този вариант, авиокомпанията не е длъжна да осигури по-нататъшното ви пътуване или да ви оказва помощ.

Авиокомпанията трябва да ви уведоми за вашите права и причините, поради които ви е отказан достъп на борда, полетът е отменен или има голямо закъснение (над 2 часа, но закъснението може да е до 4 часа при полети на разстояние над 3500 км).

Възможно е също така да имате право на храна и напитки, комуникации (например безплатно телефонно обаждане) и, ако е необходимо, нощувки в хотел в зависимост от разстоянието на полета и продължителността на закъснението.

Ако ви откажат качване на борда, ако полетът ви е отменен или пристигнете с повече от 3 часа закъснение в посочената във вашия билет крайна дестинация, може да имате право на обезщетение от 250 до 600 евро в зависимост от разстоянието, на което летите.

В рамките на ЕС:

1500 км или по-малко - 250 евро

над 1500 км - 400 евро

Между летище в ЕС и летище извън ЕС:

1500 км или по-малко - 250 евро

1500 – 3500 км - 400 евро

над 3500 км - 600 евро

Ако превозвачът ви е предложил алтернативен полет със сходно разписание, обезщетението може да бъде намалено с 50 %.

При отменен полет няма да получите обезщетение, ако:

- отмяната се дължи на извънредни обстоятелства, например лошо време, или

- сте бил информиран 2 седмици преди датата на полета по разписание, или

- са ви предложили алтернатива за същия маршрут с подобно на първоначалното разписание.

При отмяна на полет поради извънредни обстоятелства е възможно да нямата право на обезщетение, но превозвачът трябва да ви предложи избор между:

- връщане на платената за билета сума (цялата или за частта, която не сте използвали);

- алтернативен транспорт до вашата крайна дестинация възможно най-скоро;

- промяна на резервацията за по-късна дата по ваш избор (ако има свободни места).

Дори при извънредни обстоятелства авиокомпаниите трябва да ви осигуряват помощ, когато е необходимо, докато чакате за алтернативен транспорт.

Как да поискате връщане на платената сума или обезщетение

Изпратете формуляр на ЕС за жалба до вашата авиокомпания и не забравяйте да запазите копие за себе си.

Ако няма резултат или отговорът не ви удовлетворява, можете да подадете жалба до компетентния национален орган в страната от ЕС, в която е станал инцидентът.

Ако инцидентът е станал на летище извън ЕС, но при полет на компания от ЕС, можете да подадете жалба до компетентния национален орган в страната от ЕС, до която сте пътували.

Изгубени или повредени багажни пратки

Ако вашият регистриран багаж е изгубен, повреден или закъснее, може да имате право на обезщетение от авиокомпанията в размер до около 1220 евро. Изключение има ако повредата е в следствие на присъщ на багажа дефект.

Ако ръчният ви багаж (включително лични вещи) е повреден  по вина на превозвача, трябва да подадете искане за обезщетение в рамките на 7 дни от получаването на багажа (или 21 дни, ако сте получили багажа си със закъснение).

Ако желаете да използвате други правни средства, трябва да го сторите в рамките на 2 години от датата на пристигане на багажа ви.

Ако пътувате със скъпи вещи, възможно е - срещу такса - да получите право на обезщетение по-голямо от 1223 евро, като подадете предварително специална декларация до авиокомпанията най-късно, когато се регистрирате за полет. В такива случаи обаче е най-добре да си направите пътническа застраховка.

Не съществува стандартен формуляр за специалната декларация. Авиокомпаниите сами решават какъв да е той.

При резервиране онлайн - ясно посочване на цените

Когато резервирате полет онлайн, общата цена на билета, включително всички задължителни елементи като данъци и такси, трябва да бъде видима от самото начало, за да можете да сравнявате цените между авиокомпаниите и да правите информиран избор.

Освен окончателната цена най-малко следната информация трябва да бъде ясно посочена: цена за превоз, данъци, летищни такси, други такси (например за сигурност или гориво) или допълнителни такси.

Всички незадължителни добавки трябва да бъдат ясно посочени и предложени само въз основа на избор.

За да съобщите за неясно посочване на цени, трябва да подадете жалба до компетентния национален орган във вашата страна на пребиваване в ЕС.

Кои са компетентните органи, към които може да се обърнете

В Испания:

Agencia Estatal de Seguridad Aérea

 Dirección de Seguirdad de Aviación civil y Protección al usuario

Avda. General Perón, 40, Portal B (Recepción planta 1ª)

28071 MADRID

Tel.: + 34 91 396 82 10

В България:

Министерство на транспорта, информационните технологии и съобщенията

Главна дирекция "Гражданска въздухоплавателна авиация"

ул. "Дякон Игнатий", 9

1000 София

тел: +359 2 937 10 47, факс +359 2 980 53 37

 Email: caa@caa.bg; SAFABG@caa.bg

* * *

Как се подава жалба срещу авиокомпания и какви действия трябва да предприемем на практика, може да видите в разказа от първо лице, публикуван в сайта на Еленко Еленков на адрес: http://eenk.com/polet

Сподели в:  facebook twitter google+
Коментирай

Коментари:

  1. Практиката на съда на ЕС е много последователна в това да постави границата между това кога е налице стопански риск и кога - извънредни обстоятелства. Лоши метеорологични условия, природни катаклизми, стачки и саботажи са освобождаващи превозвача извънредни обстоятелства. Технически повреди и други неуредици обаче са стопански риск на превозвача и в тези случаи се дължи без съмнение обезщетение на пъутниците. Ако превозвачът не го заплати доброволно, може да се потърси професионална помощ, като например предоставяната от платформата обезщетение.bg.

    При всяко положение е важно потребителите да търсят правата си от превозвачите, защото това има дисциплиниращ ефект върху тях.