Нова дума

Решение на Съда на ЕС за социалните помощи

27 ноември 2014

Икономически неактивните граждани на Съюза, които отиват в друга държава членка с единствената цел да ползват социални помощи, могат да бъдат изключени от кръга на лицата с право на някои социални обезщетения.

В Германия чужденците, които влизат на територията на страната, за да получават социални помощи, или които имат право на пребиваване единствено с цел да търсят работа, са изключени от кръга на лицата с право на помощи за основна социална закрила („Grundsicherung“), които се отпускат в частност за да се осигури издръжката на живота на съответните лица.

Лайпцигският социален съд (Германия) разглежда дело, което двама румънски граждани – г-жа Елисабета Дано и синът й Флорин, водят срещу Jobcenter Leipzig (Бюрото по труда в Лайпциг), тъй като то отказва да им отпусне помощи за основна социална закрила – по-точно, на г-жа Дано – помощта за гарантиране на жизнения минимум („existenzsichernde Regelleistung“), а на сина й – социалната надбавка за членове на семейството („Sozialgeld“) и помощта за разходите за подслон и отопление. Г-жа Дано не е влязла в Германия, за да търси работа, и въпреки че иска да получава предназначените за търсещите работа лица помощи за основна социална закрила, преписката по делото сочи, че тя всъщност не търси работа. Тя няма професионална квалификация и до този момент не е работила нито в Германия, нито в Румъния. Заедно със сина си г-жа Дано живее поне от ноември 2010 г. в Германия, при своя сестра, която им осигурява храна. За сина си Елисабета получава детски надбавки в размер на 184 евро месечно и заместваща издръжка в размер на 133 евро месечно. По делото не става дума за тези помощи.

В отговор на въпросите, поставени от Лайпцигския социален съд, в решението си Съдът постановява, че за целите на достъпа до някои социални помощи (като германските помощи за основна социална закрила) гражданите на други държави членки нямат право да изискват да бъдат третирани еднакво с гражданите на приемащата държава членка, освен ако пребиваването им в страната не отговаря на условията по Директива 2004/38/ЕО на Европейския парламент и на Съвета от 29 април 2004 година относно правото на граждани на Съюза и на членове на техните семейства да се движат и да пребивават свободно на територията на държавите членки.

 

Пълният текст е публикуван в брой 518 на "Нова дума".

Сподели в:  facebook twitter google+
Коментирай

Коментари: