Нова дума

Учете езици, за да не живеете само веднъж...

Учете езици, за да не живеете само веднъж...

29 септември 2011

Целта е да се насърчи изучаването на езици и да се отбележи езиковото богатство на Европа, което включва не само „официалните” 23 езика на ЕС, но и многобройни други национални и регионални езици, езици на малцинствата и диалекти,

Европейският комисар по въпросите на образованието, културата, многоезичието и младежта Андрула Василиу подписа съвместна декларация с Торбьорн Ягланд, генерален секретар на Съвета на Европа, за да потвърди поетия ангажимент по отношение на многоезичието. Изучаването на езици е сред приоритетите в работната програма на полското председателство на ЕС, което приканва младите хора в допълнение към родния си език да научат още два езика, за да подпомогнат постигането на своите лични и професионални цели.

ЕС инвестира 1 милиард евро годишно в схеми за насърчаване на езиковите познания и на други умения чрез инициативи като „Еразъм”, благодарение на която на студентите се дава възможност да проведат част от обучението си в друга държава. Всяка година 400 000 предимно млади хора се възползват от предоставяните по линия на ЕС безвъзмездни средства за мобилност чрез програмите „Еразъм” и чрез други схеми, като например „Леонардо да Винчи” (за професионално обучение) и „Младежта в действие” (за доброволческа дейност или работа с младежта). Освен това ЕС инвестира около 50 милиона евро годишно в подкрепа на дейности и проекти, свързани с езиците.

Европейският ден на езиците, който се чества в 45 държави, бе отбелязан за първи път през 2001 г. по инициатива на Съвета на Европа.

Сподели в:  facebook twitter google+
Коментирай

Коментари: