Нова дума

Признаване в България на дипломи от чужбина

26 юли 2012

Какви са процедурите у нас за признаване на дипломи за средно или висше образование от чужбина? Доста често ни търсят читатели с подобен въпрос. Ето подробности:

За средно образование

Признаване на завършени етапи на училищно обучение или степени на образование и професионална квалификация по документи, издадени от училища на чужди държави – преди тази процедура се извършваше в Министерството на образованието, младежта и науката (МОМН).

От ноември 2011 година в Регионалния инспекторат по образование по местоживеене се подават заявления:

• за признаване на завършени етапи на училищно обучение (от VІІІ клас до ХІІ клас) или степени на образование и професионална квалификация по документи, издадени от училища на чужди държави;

• за признаване на завършени етапи на училищно обучение или степени на образование и професионална квалификация по документи, издадени от училища на чужди държави, което да послужи при кандидатстване за придобиване на правоспособност за управление на моторно превозно средство.

С изменението на Наредба № 2 от 14.04.2003 г. за признаване на завършени етапи на училищно обучение или степени на образование и професионална квалификация по документи, издадени от училища на чужди държави (обн., ДВ, бр. 78 от 07.10.2011 г., в сила от 08.11.2011 г.), дейностите по признаване се извършват от експертна комисия към всеки регионален инспекторат по образование.

 

Целият текст е публикуван в брой 452 на "Нова дума".

Сподели в:  facebook twitter google+
Коментирай

Коментари:


 1. Златка 25/06/2013

  Необходимо ли е да се държат някакви приравнителни изпити за признаване на диплома за средно образование издадена от Испания


 2. благо 27/06/2013

  ей тук ти е написано всичко:
  http://www.minedu.government.bg/opencms/export/sites/mon/left_menu/documents/process/nrdb_2-03_prizn_dok_dr_darj.pdf


 3. Елена 06/10/2013

  Здравейте,
  аз завърших тази година в Испания. Имам от 1-ви до 4-ти клас включително завършени в България, а от 5-ти до 12-ти в Испания. Силно желая да продължа образованието си догодина в български университет, тъй като съм инвалид първа група и съм била лекувана в Испания, се е наложило да уча там. Този факт има ли се в предвит от комисията по някакъв начин? Струва ми се прекаленострого да желаят приравнителни по история и по география и икономика, за български език и литература съм съгласна, но е прекалено натоварващо според мен.. И последният ми въпрос е: Ще мога ли, живот и здраве, догодина да започна да уча в български университет, имайки в предвит изискванията им? Благодаря предварително за вниманието Ви.


 4. НОВА ДУМА 07/10/2013

  Здравейте, Елена! По приницип чуждите дипломи у нас се признават след приравнителни изпити по история и география на България и български език и литература. За продължаване на висше образование в родината може да погледнете следното Постановление на МС, където има определни облекчения за българите, живеещи в чужбина -http://www.minedu.government.bg/opencms/export/sites/mon/left_menu/documents/decree/pms_103-93_obr_chuzbina.pdf
  Относно това дали комисита би взеле предвид обстоятелствата около вашия престой в Испания, най-добре е да попитате в МОН - тел. 003599217799, или в Регионалния инспекторат по образование по местоживеене.
  Поздрави и успех!


 5. Любомир 29/05/2015

  По-добре не се захващайте с признаване на дипломите, освен ако не е изключително крайно наложително...За диплома от Холандия не мен ми струва 500лв. и разходите продължават...


 6. Mitko 27/01/2018

  Уважаеми дами и господа, в България посещавах училището до седмия клас, след което се преместихме в Германия, разбира се продължих с училището и по този начин получих средно образование. Искам да го преведа на български, как да го направя? Мога да го направя от обикновен преводач или от специален човек