Нова дума

Промени в пенсионната система у нас

24 януари 2019

Новите условия у нас влязоха в сила от 1 януари 2019 година.

Кога ще може да се пенсионираме, какви са изискванията?

От 2019 г. условия за пенсиониране, като за жените годините за възраст са 61 години и 4 месеца, а стажът, който е необходим, е 35 години и 8 месеца. За мъжете възрастта е 64 години и 2 месеца, а изискването за стаж става 38 години и 8 месеца.

Тези, които не са придобили необходимия стаж, могат да се пенсионират по т.нар. облекчена процедура, за която се изисква възраст от 66 години и 4 месеца през 2019 година, но трябва да имат и 15 години действителен стаж.

Изключение от общия принцип за пенсиониране осигурителният кодекс прави за следните категории лица, като военнослужещи, определени категории държавни служители, балетисти, балерини, учители, лица работили при първа и втора категория труд, съдии и прокурори. Например военнослужещите от 01.01.2019 г. – при навършване на възраст 53 години и 4 месеца и 27 години общ осигурителен стаж, от които 2/3 (18 години) действително изслужени като военнослужещи по Закона за отбраната и въоръжените сили на Република България и/или като резервисти по Закона за резерва на въоръжените сили на Република България (чл. 69, ал. 1 от КСО).

В официалната страница на НОИ е дадена подробна информация за промените в областта на пенсионното осигуряване, влизащи в сила от 01.01.2019 г.

I. Промени, произтичащи от показателите в Закона за бюджета на държавното обществено осигуряване (ЗБДОО) за 2019 г.

1. Размери на месечния осигурителен доход за 2019 г:

  • минимален месечен размер на осигурителния доход за самоосигуряващите се лица - 560 лв.;
  • минимален месечен размер на осигурителния доход за регистрираните земеделски стопани и тютюнопроизводители – 400 лв.;
  • максимален месечен размер на осигурителния доход – 3000 лв.

2. Размери на осигурителните вноски за фонд „Пенсии“ на държавното обществено осигуряване в процент от осигурителния доход на лицата, работещи при условията на III категория труд - без промяна спрямо 2018 г., както следва:

  • за лицата, родени до 31.12.1959 г., включително - 19,8 на сто;
  • за лицата, родени след 31.12.1959 г. – 14,8 на сто.

3. Размер на осигурителната вноска за закупуване на един месец осигурителен стаж за завършено висше или полувисше образование, както и за недостигащ стаж при пенсионирането (чл. 9а, ал. 1, 2 и 6 от Кодекса за социално осигуряване) - 110,88 лв. (19,8 на сто х 560 лв. - минимален месечен размер на осигурителния доход за самоосигуряващите се лица ), когато вноската се прави след 31.12.2018 г.

4. Минимален размер на пенсията за осигурителен стаж и възраст при пълен осигурителен стаж (чл. 68, ал. 1 от Кодекса за социално осигуряване):

  • от 1 януари до 30 юни 2019 г. - 207,60 лв.;
  • от 1 юли до 31 декември 2019 г. - 219,43 лв. (увеличение с 5,7 на сто).

5. Максимален размер на получаваните една или повече пенсии, без добавките към тях:

  • от 1 януари 2019 г. до 30 юни 2019 г. - запазва се на 910 лв.,
  • от 1 юли 2019 г. - 1200 лв., определени като 40 на сто от максималния месечен размер на осигурителния доход, определен със ЗБДОО за 2019 година.

6. Увеличение на размера на пенсиите за трудова дейност, отпуснати с начална дата до 31.12.2018 г., считано от 01.07.2019 г. – с 5,7 на сто.

Едновременно с това пенсиите, отпуснати с начална дата до 31.12.2018 г., се преизчисляват от 1 юли 2019 г. с процент 1,2 за всяка година осигурителен стаж и съответната пропорционална част от този процент за месеците осигурителен стаж.

Когато преизчисленият размер на пенсията с по-високата тежест за осигурителния стаж и увеличеният с 5,7 на сто размер на пенсията не са равни, пенсията се определя в по-високия размер. По този начин се гарантира по-благоприятното за лицата увеличение на пенсията, като същото не може да бъде по-малко от 5,7 на сто.

Пълният текст е публикуван в брой 619 на "Нова дума".

Сподели в:  facebook twitter google+
Коментирай

Коментари: