Нова дума

Край на практиката да се кара с две книжки

1 май 2014

Всички българи, чието „обичайно пребиваване” е в друга страна от ЕС, ще получават отказ за подновяване на свидетелството си за управление на моторно превозно средство у нас. Отказ ще получат и тези, които притежават друга валидна книжка, издадена в страна-членка на ЕС, или ако имат наложена глоба в рамките на съюза. Новите правила вече са факт, след като промените в наредбата на МВР за условията и реда за издаване на свидетелства за управление на моторни превозни средства бяха обнародвани в Държавен вестник.

Както „Нова дума” писа миналия месец, мярката се въвежда в изпълнение на европейското законодателство и изключва притежанието на два документа за управление на автомобил. Новите правила ще прекратят и порочната практика на някои шофьори да управляват автомобилите си с чуждестранната книжка, след като българската е отнета за нарушения.

Новото законодателство задължава страните-членки да обменят информация за издадените свидетелства за управление с помощта на единна информационна мрежа. До 2033 свидетелството за управление на моторно превозно средство вече трябва да е едно и също в целия ЕС.

От публикуваните в Държавен вестник промени обаче не става ясно какви са критериите за това „обичайно пребиваване” в друга страна от ЕС и как ще се преценява дали дадено лице спада към тази категория хора.

Сподели в:  facebook twitter google+
Коментирай

Коментари: