Нова дума

Край на вечните длъжници. 10 г. без право на бизнес

17 април 2014

Да не дължим дългове до гроб и децата да не наследяват кредитите ни, предлага правосъдното министерство. „До седмица ще е готов окончателно проектът на закона за частния фалит”, обяви министърът на правосъдието Зинаида Златанова. От разпоредбите ще могат да се ползват всички хора, които са задлъжнели към банки, държавата, монополисти като топлофикация и енергийните дружества.

Фалит ще се иска и по отношение връщането на непосилни заеми, получени от физически и юридически лица, стига за това да има сключен договор, запис на заповед или друг документ, удостоверяващ задължението.

Другото изискване е дългът да надвишава с 1/3 стойността на имуществото и очакваните доходите на длъжниците за едногодишен период. Процедурата се развива за 3 години, като на финала всички задължения на длъжника се погасяват. Хората ще подават в съда декларация по образец, в която подробно трябва да описват кои са кредиторите им, главниците и лихвите, размера на доходите им и с какво движимото и недвижимо имущество разполагат.

На базата на тези данни съдът ще преценява дали длъжникът отговоря на условията за обявяване във фалит.

„По силата на съдебното решение лихвите по задълженията спират да текат. Към Агенцията по вписванията ще бъде създаден специален регистър, в който ще бъдат вписвани обявените във фалит граждани”, обясни Диана Вакарелска, шеф на дирекция законодателство към министерството на правосъдието.

Кредиторите ще имат срок, в който ще могат да оспорват посочените от длъжника данни. Тези от тях, които не са включени в списъка, пък ще могат да поискат това.

В следващите 3 г. в специална сметка на длъжника ще постъпват всички негови доходи над определения несеквестируем минимум. Съдебен изпълнител ще е ангажиран с продажбата на имоти и вещи извън тези от първа необходимост, като хладилник, печка, легло и т.н. На продажба не подлежи единственото жилище, стига то да не е ипотекирано или да е прекомерно голямо за нуждите на длъжника.

Събраните пари по сметката ще се предоставят на кредиторите. Всички останали суми до размера на пълния кредит, които не са покрити, се погасяват.

„Целта ни е законът да е добре балансиран, така че да е в полза и на кредиторите, които в рамките на 3 г. ще могат да получат поне част от дължимите суми”, заяви министър Златанова.

Ако реши да се ползва от текстовете на бъдещия закон, обаче, длъжникът трябва да знае, че ще търпи някои ограничения. Той няма да има право да регистрира търговски дружества и да участва в управлението им за период от 10 г. През същото време няма да може да се ползва повторно от разпоредбите на закона.

Ще може да сигнализира съда обаче, ако след обявяването му във фалит, кредиторът продължи да го притиска чрез телефонни обаждания и писма да плаща непосилните дългове.

Сподели в:  facebook twitter google+
Коментирай

Коментари: