Нова дума

Добра новина за пенсионерите в Испания

zoom Добра новина за пенсионерите в Испания

15 декември 2021

Контрибутивните пенсии ще бъдат ревалоризирани през 2022 г. и ще бъдат увеличени с 2,5%, съгласно формулата, договорена със социалните партньори през м. юли т.г. за гарантиране на  покупателната способност на пенсионерите, съобщиха от Министерството на приобщаването, социалното осигуряване и миграцията. Така е спазена 2-рата препоръка на Пакта от Толедо, гарантираща покупателната способност на пенсиите въз основа на растежа на Покупателния индекс на цените (IPC).

Увеличението ще бъде по-високо от 3% за получателите на минимални пенсии, на неконтрибутивни пенсии и на минимален жизнен доход (гарантирания доход за семейната единица, съставена от възрастен ще бъде 5899, 60 евро).

Повишението ще усетят поне 8,9 млн. лица, пенсионери по различни режими (контрибутивни, за лица с увреждания, вдовишки, сирашки и в полза на трети лица). Компенсаторно плащане за поскъпването на цените през 2021 г. ще бъде изплатено през втората половина на м. януари 2022 г.

Така през 2022 г. минималната пенсия за стаж и възраст ще бъде 10 103,80 евро годишно за едночленни семейства (срещу 9808,40 евро през 2021 г.) и до 12 467 евро/годишно със съпруг на издръжка (12 103 евро/год. за 2021 г.). Максималната пенсия за осигурителен стаж и възраст става 39 468,66 евро на година, с 962,78 евро повече в сравнение с 2021 г.

Информацията ни е предоставена от Юлиана Николова – съветник по трудовите и социални въпроси в Посолството на България в Мадрид.

Сподели в:  facebook twitter google+
Коментирай

Коментари: