Нова дума

Въпроси и отговори за помощите за работещи и autónomos в условията на извънредно положение

Въпроси и отговори за помощите за работещи и autónomos в условията на извънредно положение

29 март 2020

Министерство на приобщаването, социалното осигуряване и миграцията на Испания разпространи обобщена информация с въпроси и отговори за мерките, предприети от институцията спрямо работници и самонаети лица (autónomos) в условията на извънредното положение заради COVID-19. Какви са помощите за болни или изолирани? Какво се случва с домашните помощници? Какви са правата ни при временно регулиране на заетостта – ERTE, в случай на форсмажорна ситуация, като настоящата? Какви субсидии се полагат за едноличните търговци? Отговорите може да намерите по-долу в статията.

РАБОТЕЩИ ЗА ЧУЖДА СМЕТКА

Какви помощи могат да получат работниците, заразени с коронавирус?

Работещите с трудов договор лица, които имат COVID-19, реално са в ситуация на болнични поради трудова злополука (baja por Incapacidad Temporal). Това означава, че те имат право да получат обезщетение в размер на 75% от регулиращата основа, върху която им се плащат осигуровки. То започва да тече от деня, след като лицето е излязло в болнични. По този начин – коментират от Министерството, – се облекчава положението и на работниците, и на фирмата.

Какво се случва с работниците, които са под карантина с цел превенция?

Работниците, които са изолирани под карантина заради превенция (били са в контакт с болно лице, имат някои от симптомите и пр.), също се считат за заразени с COVID-19, така че имат същите права като тях – болнични, който ще бъде изплащан от държавата. Размерът е същият – 75% от осигуровките, и се изплаща от следващия ден след изолацията.

Ако на работещ в Испания му се роди дете по време на извънредното положение или на задължителната карантина, как може да поиска майчинство или бащинство, след като институциите са затворени за граждани?

Офисите на Registro Civil в цялата държава реализират процедурата по регистриране на новородените. Припомняме, че това е задължително, дори и в този момент. След като родителите го направят, могат да подадат документи за майчинство и/или бащинство по електронен път в страницата на Социалното осигуряване или в портала Tu Seguridad Social.

Има ли възможност за официална декларация за работници или фирми, удостоверяваща всички отсъствия от работа, които са се случили без пряката намеса на лекар?

За момента е необходимо представянето на болничен лист за временна нетрудоспособност. Тъй като не може да се посещават поликлиники и здравни центрове, приетият протокол за действие в извънредна ситуация указва, че когато хората се обадят на тел. 112 или на друг от телефоните на автономните области за коронавирус (вижте тук кои са те) и получат инструкции да се самоизолират, се предоставя съобщение на медицинските инспекции в първичната здравна помощ, които уведомяват впоследствие Националния институт по социално осигуряване. Ситуацията във всяка автономна област и санитарните изисквания се променят често, затова правим анализи дали трябва да се направят промени.

Домашните помощници могат ли да получат помощ? Имат ли защита по някакъв начин в ситуацията на извънредно положение?

Правителството работи за отпускането на помощи за работници, които не попадат в рамките на актуалните мерки за останали без заетост.

ERTE

Ще се изплаща ли обезщетение за безработица на всички с ERTE?

Да – всички засегнати лица могат да получат обезщетение за безработица, дори и да нямат необходимите минимални осигурителни периоди.

Периодът на паро от това форсмажорно ERTE ще се взима ли под внимание при изчислението на бъдещи обезщетения?

Не – периодът на получаване на обезщетение при това временно регулиране на заетостта няма да се приспада при изчислението на евентуални бъдещи ситуации на безработица (паро). Третира се така, че все едно не се е случило. Например, ако един работник, засегнат от ERTE, трябва да поиска паро след една година, случаят му ще бъде разглеждан така, че все едно не е „изразходвал“ тези месеци обезщетение заради коронавируса. Т.е., при изчислението на новото паро ще се вземат предвид осигурителните периоди преди и след ERTE-то, а не само тези след.

Има ли значение секторът, в който се намира фирмата, за да бъде разрешено ERTE?

Дейността на фирмата трябва да е засегната от обявеното от правителството извънредно положение заради коронавируса.

Може ли всяка една фирма, която прави ERTE за своите работници, да се възползва от освобождаването от плащане на социални осигуровки?

Да, всяка компания, която прави ERTE, ще се възползва от тези бонификации. Ако компанията има по-малко от 50 работници, размерът на осигуровките за временно спрените поради извънредното положение трудови договори и за тези с намалено работно време е 0. Ако има повече от 50 работници, единствено ще трябва да внася 25% от осигуровките на всеки от спрените или редуцирани договори.

Институциите от трети сектори – т.е., незасегнати от обявеното от правителството извънредно положение, могат ли да се възползват от това освобождаване?

Да – институциите от трети сектори също са под защитата на този декрет и ще им бъдат прилагани мерките, които той включва.

Колко би трябвало да се плаща, ако това освобождаване не беше одобрено?

В случай на ERTE компанията продължава да плаща частта си от вноските в Социалното осигуряване на работниците, докато е в сила временното спиране на договора или намаляване на работното време. С мярката, включена в Кралския указ, част от тях се покриват с цел да се облекчат фирмите.

AUTÓNOMOS

Кой може да поиска извънредната помощ от 660 евро за самонаети лица (autónomos)?

Всеки един едноличен търговец (лице, работещо за своя сметка), включен в съответния режим за autónomos, който е засегнат от извънредната ситуация в Испания и е бил принуден да затвори бизнеса си и да прекрати дейността си или оборотът му за този месец е спаднал със 75% спрямо средномесечния оборот за изминалото шестмесечие.

Има ли минимален осигурителен период, който е необходим, за да може да поискаш помощта за autónomos?

Не – за да се поиска тази извънредна помощ, не е необходимо самонаетото лице да покрие определен осигурителен период (каквото обаче е изискването за други помощи и субсидии). Единственото условие е лицето да е регистрирано в някои от режимите на Социалното осигуряване (да е на alta) и да няма задължения за неплатени социални осигуровки.

И ако все пак – като autónomo, – имам дългове към Seguridad Social, мога ли да поискам помощта?

Да – испанското Социално осигуряване позволява на самонаетите, които имат неплатени осигуровки към датата на спиране на дейността си или на намаляване на оборота, да заплатят дължимите суми в рамките на 30 дни. След плащането на дълга може да се поиска отпускането на тази помощ.

Помощта може ли да бъде поискана от autónomos, които имат наети работници?

Да – едноличните търговци, които имат и работници в своите фирми и е трябвало да затворят бизнеса си поради извънредното положение или оборотът им е намалял със 75%, могат да поискат ERTE за служителите си, както и тази извънредна помощ от правителството.

Плащат ли се осигуровки, докато получаваме тази помощ за самонаети?

Autónomo, което получи разрешение за тази субсидия, ще се възползва не само от паричната субсидия, но и от това, че няма да плаща социални осигуровки, но ще му се зачита трудов стаж.

Ако преустановят дейността си, трябва ли да се откажат от бонусите, от които се възползват за поддържане на бизнеса си, като например плоската тарифа (tarifa plana)?

Не – указът ясно сочи, че времето, през което се получава тази извънредна помощ за самонаети лица, ще се счита за трудов стаж с платени социални осигуровки. Така че autónomos, които имат споменатите бонуси, могат да поискат субсидията и няма да ги загубят привилегиите си, които са имали досега.

Какво се случва с autónomos, които в условията на извънредно положениев все пак трябва да продължат да работят, като например таксиметровите шофьори?

Могат да се възползват от споменатата парична помощ, ако имат спад в оборота за месец март в споменатия размер. Ако докажат намаляване на приходите си със 75%, няма никакъв проблем да съчетават дейността си със субсидията.

Колко време се получава тази помощ за самонаети?

Един месец, с възможност са удължаване до последния ден на месеца, в който приключи извънредното положение (в случай че то бъде удължено и продължи повече от 1 месец).

Още въпроси и отговори, засягащи autónomos и ERTE, може да намерите тук

Сподели в:  facebook twitter google+
Коментирай

Коментари: