Нова дума

200 млрд. евро отпусна правителството за борба с кризата с коронавируса

zoom 200 млрд. евро отпусна правителството за борба с кризата с коронавируса

17 март 2020

„Моментът е извънреден и изисква извънредни мерки“, заяви испанският премиер Педро Санчес, когато обяви най-голямата мобилизация на финансов ресурс в демократичната история на страната. Тези 200 милиарда – 117 милиарда са публични средства, а останалите са частен капитал, – дават представа за мощността на икономическия пакет, с който правителството се стреми да посрещне удара на кризата с коронавируса. Те са почти 20% от годишния Брутен вътрешен продукт на Испания.

Банкер сравни сумата – доста по-голяма от заделяната годишно за изплащане на държавните пенсии, – с метеорит. Има и друго сравнение: Германия, чийто БВТ е три пъти по-голям от испанския, сложи на масата 300 милиарда евро. Очевидна е амбицията на испанското прогресивно коалиционно правителство „да не остави никой ощетен от последиците на здравната криза“ и да изправи пред коронавируса здрав социален щит, с който да се предпазят най-уязвимите домакинства, работниците, самонаетите, компаниите, да се подсилят научните изследвани. Ето и подробностите:

• Подкрепата за домакинствата и семействата включва: 600 милиона за социални грижи – специално внимание към възрастните и зависимите (сумите се предоставят на автономните области и общините, които да финансират тези грижи); защита на снабдяването с електроенергия, вода и газ и гарантиране на телекомуникациите (не може да бъде спряно снабдяването на онези потребители, които поради извънредната обстановка не са в състояние да плащат сметките си, както и на всички потребители с риск от социално изключване); мораториум върху месечните ипотечни вноски за основното жилище за хората с намалени поради кризата доходи, както и за онези, които коронавирусът остави без работа.

• Подкрепата за компаниите, работниците и самонаетите включва:

- Гъвкавост при въвеждането на т.нар. „Временно регулиране на заетостта“ (Regulación Temporal de Empleo, ERTE). Всички, които са засегнати от ERTE (временно остават без работа), получават субсидия за безработица, включително и онези, които са без право на такава помощ, тъй като нямат необходимите стаж и вноски.

- Онези, които в момента получават помощи като безработни, получават новата субсидия докато трае сегашното положение на тревога, а след приключването му ще продължат да получават своите нормални помощи, като времето на сегашната субсидия няма да се брои. За тези, които бъдат уволнени след кризата, помощта за безработица започва от нула.

- Всички трудещи се имат право да реорганизират или намалят работното си време (даже до 100%), за да се грижат за близки, възрастни или деца, които сега не посещават учебните заведения и не получават социални грижи.

- Компаниите трябва да увеличат работата от разстояние (teletrabajo), ако трудовият процес дава възможност за това.

- За самонаетите (аутономос) се смекчават условията за получаване на извънредни субсидии, ако са били принудени от кризата да преустановят временно дейността си. При някои професионалисти дейността е намаляла със 75%, в сравнение с миналото тримесечие. Тази субсидия е съвместима с обявеното миналата седмица временно отлагане на плащанията на вноските в Социалното осигуряване.

- Разрешава се на общините да изразходват своите спестени средства за предоставяне на социални грижи и за други, възникнали от здравната криза проблеми.

- Компаниите няма да плащат вноски в Социалното осигуряване, за да се избегнат уволненията на работници.

- Създава се линия от авали с публични гаранции в размер на 100 милиарда, за да могат предприятията да разполагат с налични средства.

- Отпускат се 2 милиарда на експортните компании.

- Декретът забранява изкупуването на акции на стратегически испански компании от капитали извън ЕС. Мярката е свързана със сгромолясването на Мадридската борса с близо 40% от 21 февруари до 16 март.

• Приета е програма за дигитализирането на малките и средни предприятия, както и план за увеличаването на работата от дистанция.

Има и помощ за научните изследвания, водещи до откриване на ваксина: Отпускат се 30 милиона евро на Висшия съвет за научни изследвания (испанският еквивалент на БАН) и на Здравният институт „Карлос III“.

 

Йосиф Давидов

Сподели в:  facebook twitter google+
Коментирай

Коментари: