Нова дума

Наетите сега получават повече от новите пенсионери

21 ноември 2019

Повишаването на заплатите през 2018 г. засяга и тези, които сега се вливат в пазара на труда или сменят работата си. Спорен Националния институт по статистика, миналата година брутната средна заплата на трудещ се с по-малко от 12-месечен стаж е била 1343,73 евро – увеличение с 5,6% в сравнение с предната година. За първи път от 2011 г. насам заплащането на този вид трудещи се е по-голяма от средната контрибутивна пенсия на новите пенсионери, която е 1311,23 евро. (Средната месечна пенсия на всички пенсионери е 1420 евро.)

Увеличението на заплатите е на всички нива, но то е най-значително както при най-малките, така и при най-големите. Брутното средно месечно заплащане на всички наети (включително и тези с по-малко от едногодишен стаж) е 1944 евро. По-доброто заплащане е следствие както от повишаването на минималната междупрофесионална заплата с 22,3% през тази година, така и от новите колективни трудови договори, постигнати в преговорите между големите синдикати CC OO и UGT и организациите на работодателите CEOE и Cepyme. Според тези договори, най-ниските месечни заплати трябва да бъдат 1000 евро (14 000 евро годишно) – между 3% и 5% увеличение.

Средно с 8,8% са се увеличили големите заплати – от 4628,73 евро брутно средно месечно, на 5037,33 евро. Специалистите обясняват това с желанието на компаниите да наемат високо квалифицирани кадри.

 

Пълният текст е публикуван в брой 638 на "Нова дума".

Сподели в:  facebook twitter google+
Коментирай

Коментари: