Нова дума

Промени в дългосрочните договори

19 септември 2019

След приемането на кралския указ през март т.г. собствениците на недвижими имоти вече имат ограничени права при искането на допълнителни гаранции от наемателите с договори за 5 и 7 години.

В договорите, подписани след 6 март 2019 година, не могат да се включват повече от два месечни наема като гаранция – чрез депозит или банков авал, а предплатата (фиансата) се ограничава до един месечен наем. Фиансата се плаща с пари. Тя може да бъде и в размер на два месечни наема, ако имотът няма да се ползва за жилище. При продължаването на срока на договора наемодателят има право да иска увеличаване на нейния размер, а наемателят – намаляването му. Специалистите сочат съществуването на „празнота“ в закона. Според Хосе Рамон Сурдо от Агенцията за договаряне на наеми, „когато първоначалният договор е за период по-дълъг от 5 или 7 години, напълно е възможно наемодателят да иска от наемателя по-големи гаранции от определените в закона; това важи и за едногодишните договори с възможност за продължаване до 6 години“.

 

Пълният текст е публикуван в брой 634 на "Нова дума".

Сподели в:  facebook twitter google+
Коментирай

Коментари: