Нова дума

Средната заплата не компенсира повишаването на цените

1 август 2019

Според публикуваните миналата седмица данни на Националния статистически институт за първи път от 7 години през 2018 г. средната брутна годишна заплата в Испания се увеличила и е достигнала до 23 003,23 евро (19 16,93 евро месечно за 12 месеца или 1643,08 евро при 14 изплащания). Повишението е с 0,9% в сравнение с предната година, но то не компенсира увеличаването на цените, които са нараснали с 1,7% (инфлационният процент).

Брутните годишни заплати са се увеличили в три отрасла: промишленост (27 474,01 евро), услуги (22 234,59 евро) и строителство (22 426,68 евро). Наблюдава се и повишение с 1,1% на цената на труда (заплата, вноски в Социалното осигуряване, обезщетения при уволнение, разходи за обучение), което през 2018 г. е била 31 085,79 евро годишно.

Запазва се тенденцията големите предприятия да плащат по-високи заплати от малките. При компании с 200 и повече работници и служители средното брутно годишно възнаграждение е било 28 324,59 евро, а в тези с по-малко от 50 наети – 18 762,15 евро.

Анализирани са и трудовите споразумения (заплати, работно време и т.н.). За 71,6% от наетите има колективни трудови договори, за 16,6% – договори на ниво предприятия, а 11,8% от наетите имат друг вид регулиране. Най-добро заплащане получават онези, които имат договори на ниво предприятие – брутно годишно 27 240,11 евро.

Сподели в:  facebook twitter google+
Коментирай

Коментари: