Нова дума

За по-строги мерки срещу замърсяването в Мадрид и Барселона

18 юли 2019

Европейката комисия разполага с екипи, които следят за изпълнението на общоевропейските норми за опазване на околната среда и борбата срещу замърсяването на въздуха. Тези „екоинспектори“ поставиха Испания в „чакалнята“, за да решат дали да  изправят страната пред Съда на ЕС в Люксембург. Данните, които се изпращат от контролните станции, не са добри, но Брюксел изчаква и изисква да се приложат допълнителни и по-строги мерки срещу замърсяването на въздуха, особено в Мадрид и Барселона. Почти цяло десетилетия двата най-населени испански града превишават допустимите границите на съдържание на азотен диоксид (NO2) във въздуха. Това се посочва в писмо, изпратено от ръководителя на европейските „екоинспектори“.

Днес дебатът за замърсяването на въздуха е повече от актуален. Барселона се готви да обяви 95 квадратни километра за „зона на ниски емисии“, в която няма да се допускат замърсяващи автомобили. Новото кметство на Мадрид (PP и Ciudadanos, с подкрепата на Vox) се опита да премахне ограниченията, въведени от предишния общински съвет, известни като Madrid Central, но протестите на граждански и екологични организации спря планирания мораториум върху ограниченията на движението в центъра на столицата.

Европейското писмо предупреждава, че всички нива на администрацията – национални, регионални и местни, „трябва да се мобилизират и да допринесат“ с „по-строги мерки“ за подобряване качеството на въздуха. Изтъква се, че съществуващите в Испания планове няма да бъдат достатъчни, за да се спазят ограниченията. Подчертава се, че в страната не се спазват установените със закон максимално допустими нива на азотен диоксид.

Заплахата от присъда и съпровождащата я многомилионна глоба (вече се плаща една глоба за недостатъчно пречистване на отпадъчните води) е напълно реална, въпреки че Брюксел предпочете да изчака и да изслуша плановете на новите национални, автономни и местни власти, преди да предаде Испания на съда.

През януари 2018 г. Европейската комисия поиска от 9 страни членки да представят планове за справяне със замърсяването. Няколко месеца по-късно Брюксел реши, че в шест случая – включително Германия, Франция, Италия и Обединеното кралство, – тези страни трябва да се изправят пред съда. Други три държави – Испания, Чехия и Словакия, – бяха оставени в съдебната „чакалня“ и бяха предупредени, че до 2020 г. трябва да бъдат изпълнени ограниченията, наложени от европейската директива за качеството на въздуха.

Сподели в:  facebook twitter google+
Коментирай

Коментари: