Нова дума

Фискални облекчения за детска градина

4 април 2019

В данъчната декларация 2018/2019 работещите майки имат право на фискално отчисление до 1000 евро за таксите, които са платили на оторизирани публични или частни градини за деца от 0 до 3 години. Това облекчение е в добавка към намалението от 1200 евро, което се полага за майчинство.

В декларацията на данъкоплатеца, който има право на отчислението, трябва да се впишат годишните суми, плащани на детската градина.

До 15 февруари оторизираните детски заведения трябваше да представят в Данъчната агенция формуляр модел 233 с данните на децата, записани за срок най-малко от един пълен месец през 2018 година, както и платените от родителите суми. Данъчните служби трябва да знаят размера на сумата, платена от родителите, изчистена от различните субсидии и помощи, които някои администрации и компании дават на работещите майки.

Данъчната инспекция вече е обработила подадените данни и цялата информация е на разположение на данъкоплатеца от 15 март, за да може по-лесно и по-ефективно да се осъществи започналата на 2 април нова данъчна кампания.

Това отчисление беше включено в държавния бюджет за 2018 година, с който продължава да работи сегашното правителството до приемането на бюджета за 2019 година – след съставянето на нов кабинет, като следствие от предсрочните парламентарни избори, които ще се проведат на 28 април.

Сподели в:  facebook twitter google+
Коментирай

Коментари: