Нова дума

Неясноти в декрета за помощта за безработни над 52 години

zoom Неясноти в декрета за помощта за безработни над 52 години

4 април 2019

Миналата седмица принадлежащата към Министерството на труда Централна служба по заетостта (Servicio Público de Empleo Estatal, Sepe) изпрати циркулярно писмо до всички трудови бюра в страната, с което временно се спира действието на приетия на 8 март правителствен „социален“ („предизборен“, според опозицията) декрет. Той дава възможност на безработни на възраст над 52 години да получават месечна помощ от 430 евро. За малко повече от двете седмици, през които действа новия кралски указ – закон, над 24 000 молби за получаването на помощта не са одобрени. Инструкциите били да се събират документите на всички, дори и да не отговарят на условията.

В трудовите бюра обаче са забелязали „празноти“ в декрета и не знаят как да реагират на подадените искания. Отпуснати са помощи само на „най-ясните“ случаи: онези, които са останали без работа, след като са се трудили за чужда сметка и са изчерпали обезщетението за безработица.

Останалите са обикновено хора, които не влизали в изискванията за предишната помощ, но отговарят на условията на сегашната. Има много въпроси. Как да се реагира на по-възрастни от 55 години, чийто личен доход е под изисквания минимум, но семейният доход, разделен на броя на членовете на фамилията, надхвърля този минимум; при предишните условия такъв човек нямаше право на помощ, а има ли при сегашните? Да се дава ли новата помощ на безработни, които изпълняват условията и сега получават помощ, но са на възраст между 61 и 65 години? Не е ясно дали могат да се възползват хората, които изпълняват изискването да са правили вноски в Социалното осигуряване 15 години, но през последните години на техния трудов стаж преди да навършат 52 г. са били autónomos.

 

Пълният текст е публикван в брой 624 на "Нова дума".

 

 

Сподели в:  facebook twitter google+
Коментирай

Коментари: