Нова дума

Отново ще се изучава философия в испанските гимназии

1 ноември 2018

Преди три години управляващата дясна Partido Popular премахна задължителния предмет Философия от гимназиалните програми (остана като факултативен – алтернативен на Религия).

На 17 октомври всички представени партии в Комисията по образованието на парламента, включително и Partido Popular, приеха предложението на лявата формация Podemos този предмет dа се изучава в трите последни гимназиални курса.

В последния от задължителното образование курс (4º de secundaria) ще се изучава Етика, а през двата бакалавърски (1º y 2º de bachillerato) – История на философията. Философията ще има същите „права“ като литературата, математиката, историята и другите предмети.

Един от аргументите на вносителя беше: „Съсредоточаването на обучението върху развитието на умения за компетентност на пазара на труда е част от проблема. Развитието на личността е от ключово значение“.

Адела Кортина, професор по етика във Валенсия, смята, че е важно да се учи тази материя, „за да предадем на новите поколения толкова ценния за личния и общия живот етичен капитал; те сами ще решат дали искат да го развият, но сме длъжни да го предадем“. Според нея История на философията е „незаменима за изграждането на едно мислещо, отворено, плуралистично общество, алергично към догматизъм и тоталитаризъм“.

Франсиска Перес, декан на Философския факултет на Университета в Мурсия, смята, че бакалавър без философия е непълноценен, защото, когато стане студент „не може да изработва абстрактни аргументи“. „История на философията поставя проблеми, които не се обхващат от другите науки, като човешкото съществуване, справедливостта или оправданието на нашите морални действия.“

Съзнавайки ценността на философията като основа за демократичното съжителство, някои автономни области отдавна въведоха История на философията като задължителен предмет. Предполага се, че сега ще обхване цялата страна.

Сподели в:  facebook twitter google+
Коментирай

Коментари: