Нова дума

Само 33 000 души се възползват от телефонния социален бонус

5 април 2018

Преди години с доста медиен шум Telefónica обяви телефонния социален бонус (намалената цена на телефонните услуги) за хора с ниски доходи. Официалните данни, станали достояние на испанските медии, показват, че през 2003 г. 483 000 потребители са били облагодетелствани от тази отстъпка, а в края на 2017 г. техният брой е бил нищожен – едва 33 301 души. Тази цифра контрастира със социалната отстъпката, която се прави за ползваната електроенергия от хора с ниски доходи: почти 2,5 милиона души.

Обяснението е във факта, че постепенно бяха повишавани изискванията за достъп до помощи за ползването на телекомуникационни услуги. Сега право на намаляване на сметката за телефон имат само пенсионери с ниски доходи, докато от електроенергийния социален бонус могат да се облагодетелстват безработни, многодетни семейства и други категории потребители. Има още един съществен фактор. През последните години цените на телефонните услуги паднаха драстично поради голямата конкуренция между операторите, докато цената на електроенергията продължава да бъде регулирана и либерализирането на този пазар едва се забелязва.

По принцип компанията Telefónica не е задължена да прави отстъпки; социалният бонус бе решение на нейното ръководство. Сега намалението се дава за фактурата на стационарен телефон, притежание на пенсионери с годишен доход под 8946,14 евро.

Сподели в:  facebook twitter google+
Коментирай

Коментари: