Нова дума

Мерки срещу малтретирането и насилието

11 януари 2018

В края на миналата година беше сключено държавно споразумение – с осигурено начално финансиране от 200 милиона евро, – между правителството, автономните области и местните власти за прилагането през 2018 г. на 26 мерки срещу малтретирането на жените и насилието.

Мерките включват: повишаване на обществената чувствителност и предотвратяване; предотвратяване на насилието и малтретирането на полова основа на всички етапи от образователния процес, както и подготовка на учители и специалисти по темата; подобряване на съдебната дейност в тази насока; усъвършенстване на помощта и подкрепата за жертвите от насилие; постоянна професионална подготовка на силите за сигурност за противодействие на това явление; специални грижи за децата – жертви на насилие; постоянно актуализиране на статистическите данни; непрестанни масови визуални кампании за борба срещу малтретирането на жените и насилието и др.

До миналата година в Испания броят на жертвите от насилие постоянно намаляваше, но 2017 г. отново предизвика обществената тревога: 48 жени бяха убити от своите бивши или настоящи партньори, плюс 8 деца; а 27 деца останаха сираци. Тези цифри са по-големи от данните за 2016 година. От 2004 г. досега над 500 деца са останали сираци – последица от убийствата на техните майки.

Сподели в:  facebook twitter google+
Коментирай

Коментари: