Нова дума

Младите хора – независими, но не толкова

20 декември 2017

Изследване на Министерството на здравеопазването показва, че основната част от доходите на 24% от независимите (напуснали дома на родителите си) младежи в Испания на възраст между 15 и 29 години продължава да идва от родителите или друг роднина. През 2014 г. в тази група са влизали 14% от младежите. Няколко са основните причини за зависимостта на „независимите“: високите свободни наеми и университетски такси, удължаване на срока за обучение и ниските заплати на младите работници.

Според Idealista през изминалата година средният свободен наем се е увеличил с 24% и това принуждава много млади хора да продължават да живеят в родителския дом до 29-годишна възраст – с 3 години повече от средната за страните от ЕС възраст.

От друга страна, през 2016 г. средната брутна месечна заплата на младите хора е била 1029,3 евро – с 848 евро по-малка от средната заплата; през 2008 г. разликата е била 600 евро. 72,9% от младите работещи в Испания пък са имали временен трудов договор, докато в ЕС на такъв договор са 43,8% от младежите.

Когато се проучват всички млади хора – живеещите и неживеещите с родителите си, – се оказва, че 79,1% от младежите получават някаква родителска икономическа помощ; през 2008 г. такива са били 52,1% от хората на възраст между 15 и 29 години.

Има специалисти, които оценяват по-оптимистично данните. Според тях родителската помощ за младите (финансова и материална) е „част от испанската култура“.

Официални институции дават следните обобщени данни за младежите в Испания: среден брутен годишен доход – 9373 евро; средна брутна месечна заплата – 1029,3 евро; безработни – 33.9%; с временни трудови договори – 72,9%; еманципирани (независими) – 19,5%; средна възраст на еманципиране – 29 години.

 

Сподели в:  facebook twitter google+
Коментирай

Коментари: