Нова дума

Голямо неравенство в заплащането

4 декември 2017

Европейската комисия обнародва доклад с 14 показатели за заетостта, заплащането, социалните грижи в ЕС. За страните членки на съюза средната разлика между 20% най-ниско платени и 20% най-високо платени е пет пъти, а в Испания (както и в България, Гърция и Литва) разликата в заплащането е над 6,5 пъти. Комисията отбелязва, че въпреки икономическото възстановяване, Испания не е достигнала по-малкото съотношение между заплатите, съществувало преди кризата. Констатацията е валидна за една трета от страните. Безработицата остава сериозен проблем: в 14,9% от испанските домакинства почти нито един възрастен не работи. Рискът от бедност е намален с 25%, но продължава да бъде голям; по този показател Испания се приближава до България и Гърция, сочи докладът на ЕК. Друг проблем е ранното напускане на училище – 19%, докато средно за ЕС отпадането от образователната система е 10,7 процента. Свързан с това е фактът, че 15% от младежите в Испания нито учат, нито работят – с 4 пункта повече отколкото е средният процент в ЕС. Сред положителните аспекти комисията отбелязва системата на публичното здравеопазване в Испания – една от най-ефикасните в Европейския съюз.

Сподели в:  facebook twitter google+
Коментирай

Коментари: