Нова дума

Нов социален чек за електроенергията

19 октомври 2017

Миналата седмица Министерският съвет одобри новия социален чек за електроенергията. Намалението в заплащането на консумирания ток може да достигне до 50% от цената. Помощта зависи от доходите на потребителите и от други фактори.

Наредбата определя два вида потребители: „уязвими“ (могат да се възползват от 25% намаление) и „сериозно уязвими“, за които намалението достига до 40%, а ако за тях се грижат социални работници и са с риск от обществено изключване – до 50%. Многочленните семейства и пенсионерите с минимална пенсия също могат да кандидатстват за този чек.

Според кралския декрет, публикуван в BOE, „уязвим потребител“ е онзи, който има месечен доход, равен или по-малък от 806 евро при 14 плащания; 1074 евро – при едно дете на негова издръжка; 1343 евро – при две малолетни деца, ако един член от семейството е с инвалидност над 33% или е жертва на домашно насилие. Ако доходът на жителя е по-малък от 50% от определения за „уязвимия потребител“, той се счита за „сериозно уязвим“. На всеки бенефициент на помощта се определя таван за количеството използвана електроенергия.

Пълният текст епубликуван в брой 590 на "Нова дума".

Сподели в:  facebook twitter google+
Коментирай

Коментари: