Нова дума

17 643 деца с първо презиме на майката

13 юли 2017

Доста млади български родители, които имат испански/а съпруг/а, са се сблъсквали с многовековната тукашна традиция първото презиме на новороденото да бъде фамилното име на бащата, а второто – на майката.

Според публикуваните данни на гражданските регистри от цяла Испания от 2010 г. насам 17 643 деца носят като първо фамилното име на майката. Тази тенденция се засилва с всяка изминала година.

Фактически още от 2000 г. се разрешава първото презиме на детето да бъде на майката, ако родителите се обърнат към съдията, отговарящ на гражданския регистър, с декларация за взаимно споразумение. Но до 30 юни 2017 г. при случаите, когато няма единомислие, служителите поставяха първо фамилното име на бащата. В края на същия месец беше приета промяна, която задължава родителите да се споразумеят в срок от 3 дни; при отсъствие на такава договореност, крайното решение е в ръцете на ръководителя на съответния граждански регистър, защитавайки винаги интересите на новороденото.

На теория живеещите в Испания чужденци не могат да се възползват от тази промяна, тъй като според испанския Закон за гражданските регистри, те зависят от законите в техните страни.

Пълният текст е публикуван в брой 584 на "Нова дума".

Сподели в:  facebook twitter google+
Коментирай

Коментари: